F-35-flyene på Evenes lander på «hangarskip»

Når flåten av F-35 Lightning er etablert som fremskutt base på Evenes flystasjon, skal stealthkampflyet kunne lande og stoppe like raskt som på et hangarskip, i nødstilfeller.

Under et entreprenørtreff i Bogen i Evenes i sommer, brukte Forsvarsbygg dette bildet for å vise interesserte entreprenører hvordan en RAG bygges på tvers og i flukt med rullebanen.  Foto: Forsvarsbygg

Pluss

Det går fram av innholdet i et dokument fra Forsvarsbygg til Forsvarsdepartementet, som til nå har vært unntatt offentlighet, men som VOL har fått innsyn i.