Eldre pasient døde etter uforsvarlig oppfølging på sykehjemmet

En eldre psykiatrisk pasient ved Andøy Bo- og behandlingssenter døde etter at sykehjemmet ikke klarte å hindre at pasientens tilstand ble dårligere. Nå har Fylkeslegen i Nordland slått fast at forholdet ved sykehjemmet var uforsvarlig og at det var brudd på lovverket.

Andøya bo- og behandlingssenter.  Foto: Tony Gulla

Pluss

I Fylkesmannens vurdering heter det at helsetjenester skal være forsvarlige og forankret i anerkjent fagkunnskap.