Høsten 2020 skal alle i Andøy ha fått gateadresse:

Vil ha innbyggerne på banen for å få på plass veinavn

Nylig begynte Robert Svendsen i en toårig prosjektstilling for å gjennomføre prosjektet som skal gi gateadresse til 1.750 eiendommer i Andøy.

Veiadresse: Nå skal alle i Andøy få navn på gata eller veien de bor ved, samt et nummer på husveggen. Totalt er det cirka 1.750 eiendommer som ikke har dette i Andøy i dag. – Prosjektplanen sier at det er ferdig om to år, så vi har bare tiden og veien, sier Robert Svendsen, som snart vil invitere de berørte innbyggerne med på råd. Først ut er Hinnøydelen av Andøy. Foto:   Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

I juni 2015 vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et prosjekt med navn «Adresseplan for Andøy». I vedtaket står det at arbeidene, inkludert skilting skulle være ferdig innen første kvartal 2018. Slik gikk det ikke.