– I år er jeg ganske fornøyd med statsbudsjettet

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, sier at han er tilfreds med årets statsbudsjett, for Bø kommunes del.

  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

– Jeg sier min mening når jeg mener at det er behov for å kritisere, men det er det ikke i år. Det vil alltid være slik at kommunen har behov for mer penger, men denne gangen synes jeg at vi som kommune kommer bedre ut enn i fjor.

En av årsakene til at kommunen har bedre vekst enn i fjor, ifølge Pedersen, er at de er nærmere gjennomsnittet i Nordland enn de har vært på lang tid.

– Tendensene i budsjettet for Bø kommune er positive, men det er også ting vi må jobbe med. Det vil alltid være sånn at det er utfordrende å komme i mål med budsjettet, men i år er overføringene større. Dermed blir budsjettarbeidet lettere enn tidligere. Resultatet var omtrent slik vi hadde håpet, sier han.

Pedersen er fornøyd med den økonomiske veksten i Bø, som er omtrent en prosent høyere enn i fjor.

På spørsmål om hvilke satsninger han synes var særlig positive i statsbudsjettet, trekker han frem utbygging innenfor helse- og omsorg, når det blant annet gjelder flere heldøgns omsorgsplasser, der tilskuddet økte.

– Det er helt sikkert andre ting vi kunne fått, og vi har utfordringer med infrastruktur og fly, men jeg har først og fremst søkelys på kommunebudsjettet. Når man snakker om og diskuterer statsbudsjettet, er det lett å glemme at det faktisk er kommunebudsjettet som er det største og viktigste budsjettet for innbyggerne og folket, sier han.

Pedersen presiserer også at nedgangen i innbyggertallet har blitt redusert.

– Vi har gått opp prosentvis og har klart å stagnere folketallet. Det er derfor viktig at vi legge til rette for sysselsetning i det private næringsliv, slår Sture Pedersen fast.