Sjømat Norge:

Lønnsomt med fiskeindustri eid av fiskere

– Det er en grunn til at disse selskapene har valgt en driftsform der aktivitet på sjø og land er integrert.

Tillitsvalgt i Sjømat Norge, Arne E. Karlsen, konstaterer at fiskeriene velger å organisere seg på forskjellige måter, og at det kan ha betydning for lønnsomheten i lokale bedrifter.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

Det sier tillitsvalgt Arne E. Karlsen i Sjømat Norge i en generell kommentar til at enkelte lokale fiskeribedrifter i Vesterålen hadde svært god lønnsomhet i 2017.