Havfisk melder om nedgang i torskefisket

Trålerrederiet Havfisk hadde en nedgang i fiskefangstene for tredje kvartal, og det er fangsten av torsk som drar tallene ned.
Pluss

Ifølge en oppdatering om fangster og produksjon fra Lerøy Seafood Group ASA, var fangstvolumet på 14.282 tonn i for tredje kvartal i år. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, er det en nedgang i fangstene på 2747 tonn, fra 17.029 tonn for samme periode i fjor.

For året sett under ett, fra nyttår til og med tredje kvartal i år, viser fangsttallene fra Lerøy at det totale volumet har en mindre økning, fra 54.384 tonn samme periode i fjor til 54.740 tonn til og med tredje kvartal i år.

Nedgangen i fangster tredje kvartal skyldes i hovedsak en nedgang i fangstene av torsk, som gikk ned  fra 7.662 tonn torsk i tredje kvartal i fjor, til 4.714 tonn i år. Det er en nedgang i torksefisket for tredje kvartal på 2948 tonn.

Når det gjelder høstet volum for laks og ørret i Lerøy-konsernet, viser tallene en nedgang i produksjonen hittil i år, fra 115.487 tonn til og med tredje kvartal i fjor, til 112.625 tonn til og med tredje kvartal i år. Det er en nedgang på 2.862 tonn laks og ørret hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.