Nå skal lakselusa telles på en smartere måte

Dagens metode for telling av lakselus i oppdrettsanlegg er ikke god nok. Det vil forskere endre på.

  Foto: Erik Jenssen

Pluss

I en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) slår forskerne fast at usikkerheten rundt telling av lakselus kan reduseres ved å gjennomføre flere tellinger på rad. Slik mener forskerne at usikkerheten rundt telling av lakselus kan reduseres. De mener også at det vil være bedre å beregne utslipp av lakselus fra oppdrettsanleggene basert på biomasse av fisk og vanntemperatur.