Stillingen som havnesjef i Hadsel kommune:

Én søker trådte fram i offentligheten

To søkere til stillingen som havnesjef i Hadsel kommune har trukket sine søknader, mens en annen meget godt kvalifisert søker har valgt å tre fram i offentligheten knyttet til sitt kandidatur til den viktige stillingen.

Hadsel havn.  Foto: Idar M. Wangen

Pluss

Personalsjef Lill-Rita Carstensen i Hadsel kommune offentliggjorde søkerlisten til ny havnesjef i Hadsel kommune i begynnelsen av oktober. På denne listen hadde tre søkere bedt om at deres kandidatur ikke skulle offentliggjøres. Dette aksepterte Hadsel kommune, og publiserte en liste med tre navn som ikke var offentliggjort.