Rune Tjønsø starter ny kafé i Normalskogården:

– Jeg har lovet meg selv å starte opp innen 1. desember

Tjønsø kaffebrenneri har inngått leieavtale om Normalskogården, og planen er å starte opp med kafé- og kaffebrenneridrift så raskt som mulig. Han har store planer, og ønsker både kaffe- og matservering.

Rune Tjønsø foran Normalskogården, hvor han skal drive kafé og kaffebrenneri.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

– Jeg tror dette blir bra. Kafeen vender jo ut mot torget og hvis vi får gjestehavn nedenfor torget så blir det et enda sterkere samlingspunkt, sier Rune Tjønsø, og gestikulerer.