Se søkerlista:

11 vesterålinger har søkt om rekrutteringskvote

Elleve personer bosatt i Vesterålen har søkt om rekrutteringskvote fra Fiskeridirektoratet - blant dem én kvinne. To personer fra Lødingen har også søkt.

Sisilie Skagen Johnsen og søsteren Mathilde Skagen står på for fullt for å fiske opp sjarkkvoten til «Braken». Johnsen er nå blant søkerne på rekrutteringskvota.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen / Andøyposten

Pluss

Fristen for å søke deltageradgang, også kalt rekrutteringskvoter, hos Fiskeridirektoratet gikk ut 7. oktober. Kvotene gjelder for fiskere på Blad B (folk med fiske som hovedyrke) født i 1988 eller senere. Kvotene skal gi yngre fiskere muligheten til å skaffe seg mer forutsigbar inntekt ettersom de da blir en del av lukket gruppe for kystfiskefartøy.