Krever erstatning for kloakk to år på rad

En huseier i Snarveien i Andenes krever at Andøy kommune dekker 7.800 kroner av hans kostnader i forbindelse med at kloakken to ganger har strømmet inn i kjelleren hans.

Faksimile, skaderapport fra annet tilfelle av kloakk i kjeller på Andenes. 

Pluss

Huseieren skrev allerede i oktober i fjor til kommunen om en hendelse der kloakken oversvømte hans kjeller i januar samme år. Og sist den 14. september i år var det en ny oversvømmelse i vaskerommet hans etter at en kommunal pumpe hadde stoppet.