Må betale 42.000 kroner i husleie og erstatning til utleier

To leietakere må betale for husleie som ikke var betalt, skader på bolig og tapte eiendeler etter en bolgtvist i Andøy.
Pluss

Bakgrunnen for saken er et utleieforhold som strekker seg tilbake til 2013 og saken omhandler krav fra en utleier til to leietakere om skyldig husleie og erstatning for skade på boligen i tillegg til tapt innbo.