Lot samboer kjøre bil i ruspåvirket tilstand - får fengselsstraff og bot

En mann er i Vesterålen tingrett dømt til utsatt fengselsstraff og bot for å ha latt sin samboer kjøre deres felles bil til tross for at hun var påvirket av alkohol.
Pluss

Mannen bosatt i Vesterålen sto i Vesterålen tingrett tiltalt for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jamnført paragraf 17 andre ledd for å ha latt en annen bruke en motorvogn som han eide eller hadde rådighet over på eiers vegne, uten å ha forvisset seg om at den som han lar bruke motorvognen fyller vilkårene for å føre den.