Fylkesmannen i Nordland:

Staten planlegger flere kontroller i Øksnes

Fylkesmannen i Nordland skal gjennomføre en rekke kontroller med sliper og havnebedrifter i Øksnes som er underlagt lover og regler innen forurensing og avfallshåndtering.

Biomars anlegg i Myre havn er blant bedriftene i Øksnes som skal kontrolleres av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. 

Pluss

Fylkesmannens miljøvernavdeling skal blant annet gjennomføre tilsyn med G. W. Nilsen AS og Samhold Slip AS. Det gjennomføres som en del av etatens risikobaserte tilsyn. Det er spesielt utslippskontroll og håndtering av farlig avfall som har fokus ved disse bedriftene.