Stor pott til sikring av barn og unge i Øksnes

Et prosjekt i Øksnes forsyner seg med en stor pott av midlene som Nordland fylke i denne omgang bevilger til trafikksikkerhet i nordre Nordland.

Det blir tryggere skolevei til og fra Alsvåg skole etter at Nordland fylkeskommune har bevilget 2,9 millioner kroner til gang- og sykkelvei. 

Pluss

I nordfylket bruker Nordland fylkeskommune nær fem millioner kroner til trafikksikkerhet. Av dette går 2,9 millioner kroner til gang- og sykkelvei fra Storelva til Lakseraet i Alsvåg i Øksnes. Andøy kommune har fått 200.000 kroner til fortau ved Andenes skole.

- I år skal vi bruke vel 4,95 millioner kroner på fire tiltak nord i fylket som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder av trafikksikkerhetsutvalget og samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp). 

- Det meste av pengene går til bygging og planlegging av nye gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak rundt skoler, forteller Eggesvik.

Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år, opplyser Eggesvik i en pressemelding. Til sammen bruker fylkeskommunen 14,5 millioner kroner til trafikksikring i hele fylket.