Kritikk mot institusjon i Hadsel:

Feilinformasjon, dårlig samarbeid og manglende kommunikasjon

Hadsel kommune feilinformerte Fylkeslegen under et tilsyn ved en institusjon. Fylkeslegen mener det både var for dårlig samarbeid og kommunikasjon mellom sykehjemmet og de pårørende.
Pluss

Hadsel brøt helse- og omsorgstjenesteloven

Hadsel kommune sikret ikke forsvarlig helsetjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven overfor en pasient ved en institusjon, konkluderer fylkeslegen i Nordland etter et tilsyn i Hadsel.

 

Et av de sentrale vurderingstemaene som Fylkeslegen i Nordland tok opp under tilsynet, var om en pasient fikk forsvarlig helsehjelp, særlig i forbindelse med den ernæringsmessige oppfølgingen.