Systemet gir færre sjøsyke hos Kystvakta og Havforskningsinstituttet:

Brukte tre måneder på å lære seg matten som skulle til for å regne ut algoritmene

Ben Tommy Eriksen og Eirik Hellesvik har i samarbeid med Sintef utviklet et system som justerer rulledempingstanken i båter. Oppfinnelsen gir sikrere ferdsel og færre sjøsyke, både hos Kystvakta, trålere og havforskningsfartøy.

Oppfinner Ben Tommy Eriksen har vært med på å utvikle rulledempingstankene, og har stadig nye innovative prosjekter på gang. – Det smarte med tankene, er at alle båter har dem, vi bare utnytter de bedre, sier han.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Ben Tommy Eriksen fra Bø har opp gjennom årene arbeidet med en rekke forskjellige prosjekter. Oppfinneren fra Bø, som er grunnleggeren av Vesterålen Online, er utdannet flyelektriker og romingeniør og har de siste årene fått bruk for disse kunnskapene i utviklingsarbeid.