Det haster med avklaring om hva Forsvaret vil tillate av aktivitet på flystasjonen

Ordfører Jonni Helge Solsvik smiler når han forteller om interessen fra store konsern som vurderer å etablere seg på Andøya. Smilet blir borte når avklaringer om tilgang på areal og fasiliteter ved Andøya flystasjon blir tema.

Luftfart: Vi har tidligere skrevet at Widerøe Technical Services vurderer å etablere seg i Andøy. Nå har også det Sundt Air AS meldt sin interesse. – Jeg tror dette kan være starten på Andøya som et stort airospace-miljø, sier ordfører Jonni Helge Solsvik. 

Pluss

Torsdag i forrige uke, under stormøte om kommunebudsjettet med politikere og kommunale ledere, avslørte Solsvik at Sundt Air AS har vært på Andøya for å undersøke muligheten for en etablering her.