Holmstad skole kommer dårligst ut:

Her svarte nesten halvparten av sjuendeklassingene at de ble mobbet

Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet har spørsmål om mobbing. For de årene vi har tall, kommer Sortland verre ut enn snittet i Nordland - og Holmstad er spesielt ille.

I Elevundersøkelsen 2017 svarer 8,3 prosent av elevene i Nordland at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.  Foto: Utdanningsdirektoratet

Pluss

Hvert år gjennomføres Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelsen blant elever på sjuende og tiende trinn. Undersøkelsen er anonym.