Sortland kommune:

Arbeidstilsynet: Sortland slipper unna tvangsmulkt

Arbeidstilsynet påla kommunen å sørge for tilfredsstillende garderobeforhold ved brannstasjonen på Sortland. Nå trekker tilsynet tilbake vedtaket om tvangsmulkt.

Sortland brannstasjon under oppføring.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Så tidlig som 27. mars i år gjorde Arbeidstilsynet et vedtak om tvangsmulkt for Sortland kommune.

– Arbeidsgiver må sørge for at det etableres tilfredsstillende garderobeforhold på brannstasjonen på Sortland, sa Arbeidstilsynet da, med henvisning til forskriften om arbeidsplasser og arbeidslokaler.

Fristen for å få forholdene i orden ble satt til den 13. oktober nå i høst, og få dager før fristen gikk ut kontaktet Arbeidstilsynet Sortland kommune for å oppdatere seg på framdriften.

Bygger ny brannstasjon

– I samtale med brannsjefen 9. oktober ble Arbeidstilsynet oppdatert på status i prosjektet. Det fremgår blant annet at arbeidene med å bygge ny brannstasjon på Sortland er påbegynt. Grunnarbeidet er gjort, vegger og tak er kommet opp. Portene er montert. De innvendige arbeidene er godt i gang. Det blir egen vaskehall for biler og utstyr. Det blir vaskerom for vask av brannklær med barrieremaskin, så ren og skitten sone er godt ivaretatt. Brannsjef og ansatte mener det blir en bra brannstasjon som ivaretar HMS, skriver tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Nord-Norge, Angela Westphal, i en henvendelse til rådmannen i Sortland kommune.

Arbeidstilsynet har notert seg at dato for ferdigstillelse av den nye brannstasjonen på Sortland er satt til 1. april neste år.

– Arbeidstilsynet finner med bakgrunn i tilbakemeldingen fra brannsjefen å kunne lukke vedtak om tvangsmulkt. På grunn av at vedtak om tvangsmulkt lukkes før tiltaket er gjennomført, tar Arbeidstilsynet sikte på å foreta en befaring av den nye brannstasjonen i løpet av våren 2019. Vi kommer tilbake med forslag til tidspunkt når vi har dette klart, skriver tilsynsleder Angela Westphal i en henvendelse til Sortland kommune.