Høyesterett har endelig avgjort voldtektsdom fra Vesterålen

Det er satt endelig punktum for en av de mest alvorlige sedelighetssakene i Vesterålen de siste årene.

PUNKTUM: En svært alvorlig sedelighetssak fra Vesterålen er endelig avgjort av Høyesterett. Vesterålingens anke slapp ikke igjennom. Dermed blir dommen fra Hålogaland lagmannsrett på fem års fengsel stående.  Foto: Tore Sætre

Pluss

Høyesterett har forkastet anken fra en vesteråling som ble dømt for voldtekt i september.