Fylkesmannen til Sortland:

Psykiatriske pasienter skal bidra til kartlegging av helsetilbud i Sortland

Seks psykiatriske pasienter som samtidig har problemer med rusmidler, skal bidra til å kartlegge det kommunale helsetilbudet til denne gruppen i Sortland kommune.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Pluss

Det er i forbindelse med at Fylkesmannen i Nordland er tilsynsmyndighet at de seks pasientene i Sortland har blitt invitert til å møte Fylkesmannen om helsetilbudet som brukerne får av kommunen. I invitasjonen får de seks innbyggerne i Sortland kommune informasjon om at Fylkesmannen i Nordland kontakter dem for å kontrollere om tjenestene som gis i Sortland stemmer overens med det som myndighetene har bestemt.