Kommunen må betale tilskudd:

Seksti religiøse foreninger er representert i Sortland

Religiøse foreninger og -menigheter utenfor Den norske kirke har krav på tilskudd. For Sortland sin del er det snakk om flere hundre tilskuddsberettigede medlemmer i nesten seksti forskjellige religiøse forsamlinger.

Diverse muslimske samfunn er blant de registrerte religiøse samfunnene på Sortland. 

Pluss

«Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) som krever statlig og kommunalt tilskudd, må hvert år fremlegge en liste med medlemmenes fødselsnumre. Listen blir kontrollert mot Det sentrale folkeregister, Dnks medlemsregister og andre tros- og livssynssamfunns medlemslister. Tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd, skal få kommunalt tilskudd i henhold til en oversikt som vi hvert år sender til kommunene etter fullført kontroll av medlemslistene. Vedlagt følger årets oversikt over hvor mange tilskuddsberettigede medlemmer de enkelte tros- og livssynssamfunnene har i kommunen,» står det i et dokument sendt fra Brønnøysundregisteret til Sortland kommune.