Rektor ved Holmstad, Kristine Pedersen, svarer på kritikken:

– Administrasjonen har ikke fått signaler på at de mangler tillit

Rektor ved Holmstad skole, Kristine Pedersen, sier at ledelsen ved Holmstad skole tar alle mobbesaker på alvor.
Pluss

– Hva er din kommentar til at foreldrene VOL har snakket med, sier at de ikke har tillit til administrasjonen ved skolen?