Holmstad skole i søkelyset:

Én av fire skoletimer uten kvalifiserte lærere

Ved Holmstad skole, hvor over 40 prosent av sjuendeklasseelevene i forrige skoleår oppga at de hadde opplevd å bli mobbet, ble drøyt hver fjerde undervisningstime gjennomført av ufaglært personell.

  Foto: NTB scanpix

Pluss

Det er tall fra Utdanningsdirektoratet som viser dette. Holmstad skole er en av flere skoler i Vesterålen som har lav dekning av fagutdannet undervisningspersonell.