Nordlandssykehuset «dømt» for lovbrudd:

– Pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet

– Det er fylkesmannens oppfatning at pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet, og legevaktslegen heller ikke fikk riktig informasjon om de faktiske forhold.

Illustrasjonsfoto   Foto: Arkivfoto

Pluss

Det sier fylkeslege Jan-Petter Lea hos Fylkesmannen i Nordland i en vedtak mot Nordlandssykehuset. I «dommen» sier Fylkesmannen at Nordlandssykehuset Vesterålen (NLSH) og Hadsel kommune har brutt to paragrafer i spesialisthelsetjenesteloven og akuttmedisinforskriften. De har også handlet i strid med en overordnet samarbeidsavtale mellom NLSH og Hadsel kommune.