Liten interesse for sent laksefiske:

Klarte ikke å ta årskvoten av laks

Liten interesse for sent laksefiske i høst resulterte i at årskvoten for laks ikke ble tatt opp i Roksdalsvassdraget og Åelva på Andøy.
Pluss

I en rapport om overvåking av laksebestandene i Roksdalsvassdraget på Andøya, som Inge B. Nilsen fra Andenes har sendt Norsk institutt for naturforskning, går det fram at 664 av 800 laks ble tatt i 2018-sesongen.