Økt fare for ulykker ved Andøya Space Center

Økt aktivitet ved Andøya Space Center medfører at det statlige aksjeselskapet har økt sin risikovurdering til «middels». Risikoen vil øke vesentlig i årene som kommer, heter det fra selskapet.

Andøya Space Center hadde en vellykket utskyting av Nucleus-raketten fra Nammo i høst. Med økt aktivitet øker også risikoen for ulykker. 

Pluss

Det går fram av halvårsrapporten for Andøya Space Center slik selskapet så situasjonen ved utgangen av juni 2018. Og administrerende direktør Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center sier til VOL at det er en naturlig utvikling, etter at det har vært økt aktivitet i selskapet.