Ønsker å gjøre Andøy til yoga-destinasjon

Marte Wiik fra Andenes ønske å gjøre Andøy til en destinasjon for yoga og velværeturisme, og har søkt SAMSKAP om tilskudd til gjennomføring av en forstudie.

Marte Wiik på Andenes søker SAMSKAP om finansiering av en forstudie innen yoga-turisme.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

I søknaden hennes til SAMSKAP i Andøy kommune, som har fått midler til omstilling etter vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon, søker hun på midler til en forstudie som skal kartlegge mulighetene for å utvikle Andøy som reisemål og lokaliseringssted for aktivitetstilbud knyttet til yoga og selvrealisering gjennom velværeturisme.

– I forstudien vil jeg kartlegge muligheter for Andøy som lokaliseringssted for videreutvikling av aktivitetstilbudet knyttet til yoga og selvrealisering. Dette inkluderer spesifisering av forretningsidé og kundesegment samt markedsundersøkelse. Etter fullført forstudie vil det foreligge rapport med begrunnet utredning av potensialet for videreutvikling av aktivitetstilbud. Jeg ønsker å legge hovedvekt på mulighetene Andøy kommune byr på, og på andre plass, trekke inn regionen rundt: Vesterålen og Lofoten. Etter forstudien vil jeg kunne svare på spørsmålet om det er tilstrekkelig grunnlag for å jobbe videre med forretningsideen gjennom et forprosjekt, skriver Marte Wiik i sin beskrivelse av søknaden til SAMSKAP.

Stort potensiale i Andøy

Bakgrunn for forretningsideen og søknaden er at det det ser ut til å være et stort potensiale for Andøya som lokaliseringssted og «destinasjon» for aktiviteter knyttet til yoga og selvrealisering.

– Jeg ønsker å finne ut om det er et marked for yoga-retreat, yogafestivaler, kurstilbud, opplevelsesparker og workshops blant annet. I forstudien ønsker jeg ikke å begrense meg til kun en av disse organiseringsformene. Derimot vil jeg utrede mulighetene og få en kvalitetssikret og begrunnet utredning, som vil være til hjelp for å spesifisere forretningsideen nærmere i et mulig forprosjekt, sier hun i søknaden til SAMSKAP.

Etablering av nye arbeidsplasser

Dersom forretningsideen realiseres mener hun den vil skape vekst for Andøy. Hun tenker på etablering av nye arbeidsplasser, utvidelse av eksisterende yoga- og selvrealiseringstilbud, økt trivsel, bolyst og sysselsetting, økt besøk til regionen og Andøya, og ikke minst positive ringvirkninger for servicenæringen i sin helhet, som økt omsetning i bedrifter som leverer mat, overnatting, transport, reiseliv, renhold, kurs og lokaler.

Søkeren ønsker å være prosjektleder selv, og begrunner det med at hun i dag jobber som prosjektleder for Nordnorsk design- og arkitektursenter. Hun har 200 timers utdanning som yogalærertrener innen Vinyasa yoga og Ayurveda.

Marte Wiik opplyser ellers at hun skal bruke Fabrikken Næringshage til å gjennomføre markedsundersøkelsen. Prosjektet vil koste 37.100 kroner. Hun søker om å få finansiert halvparten gjennom SAMSKAP, det vil si kr 18.550,-.