Øvelse Trident Juncture:

Andøy alternativ landingsplass for jagerfly

Den militære flyplassen på Andøya har fått status som alternativ landingsbase for jagerfly i forbindelse med øvelse Trident Juncture.

Stealtkampflyet F-35A Lightning er blant norske jagerfly som kan lande ved bruk av RAG i spesielle situasjoner.  Foto: U.S. Air Force

Pluss

Det går fram av en orientering som Luftforsvaret har sendt Luftfartstilsynet i Bodø. Luftforsvaret informerer om et spesielt oppfangingssystem (RAG - Runway Arresting Gear) i forbindelse med jagerflyoperasjoner ved eventuelle hendelser under avgang og landing. RAG-en består kort sagt av en wire som spennes på tvers av rullebanens ender, og som jagerfly kan hekte seg på for rask oppbremsing i utsatte situasjonen. Under øvelsen framstår dette som sikkerhetsutstyr for jagerflyene.