Luftfarstilsynet fant åtte avvik og mangler:

Evenes: Luftfartstilsynet avslørte kritikkverdige forhold

Luftfartstilsynet har gitt Avinor en rekke pålegg etter et tilsyn ved Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, hvor det ble avslørt åtte kritikkverdige forhold på flyplassen.

Manglende utstyr for redning av folk fra våtmarksområdet ved lufthavna er et av flere forhold som Luftfartstilsynet har påpekt etter en inspeksjon ved HarstadNarvik Evenes Lufthavn.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Luftfartstilsynet har godkjent og sertifisert Harstad/Narvik Lufthavn Evenes etter et tilsyn som ble gjennomført 12. og 13. september i år. Under tilsynet deltok syv personer fra lufthavna og tre lufthavninspektører fra Luftfartstilsynet. Målsetningen med tilsynet var å verifisere at krav i regelverket blir overholdt, samt å vurdere graden av samsvar med gjeldende regelverk.