Muslimsk kvinne klager til Avinor:

Muslimsk kvinne følte seg trakassert i sikkerhetskontrollen på Evenes

En muslimsk kvinne som bruker hijab, har ved to tilfeller blitt trakassert av personell i sikkerhetskontrollen ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. Flyplassjefen beklager hendelsene overfor kvinnen.

Her i sikkerhetskontrollen ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes trakkaserer personellet kvinner med hijab, i følge en klage som Avinor har mottatt fra en muslimsk kvinne.  Foto: Ivar L. Paulsen

Pluss

Kvinnen som har klaget saken inn til Avinor, har beskrevet sin opplevelse bare kort tid etter at hun for andre gang ble trakassert i sikkerhetskontrollen på Evenes Lufthavn.