Stokmarknes Lufthavn Skagen

Reell kollisjonsfare mellom fugl og fly

Det er en reell kollisjonsfare mellom fugl og fly på Stokmarknes Lufthavn Skagen. Så langt har det ikke skjedd ulykker, men det bør kunne iverksettes flere tiltak for å redusere faren for kollisjon mellom fly og fugl, mener forsker.

Fiskemåke i svevet.  Foto: Håvard Eggen

Pluss

Forsker Christian Kierulf Aas ved Fly/fugl-kontoret ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, gjennomførte i mai i år ornitologiske undersøkelser på flyplassen. Hensikten var å se nærmere på problematikken mellom fugl og fly på Skagen, samt foreslå tiltak for å redusere fuglekollisjonsfaren ved lufthavna.