Luftambulansetjenesten HF:

Sonderer området også i Skånland, Tjeldsund og Harstad etter helikopterbase

Luftambulansetjenesten HF har besøkt blant annet fotballbanen i Trøssen, og helikopterbasen på Stangnes, som aktuelle steder for midlertidig base.
Pluss

Velvilligheten er stor i regionen for å hjelpe Luftambulansetjenesten HF med å finne egnet lokalisering for midlertidig ambulansehelikopterbase, etter at det ble klart at det ikke var mulig å finne ny tomt til permanent base inne på Harstad Narvik Lufthavn Evenes. Avtalen tjenesten har om leie av forsvarets lokaler på lufthavna i dag, går ut i løpet av april.