Planene på Andøya:

Droner skal kunne droppe redningsutstyr langt til havs

Fra et nytt søke- og redningssenter for Arktis på Andøya, skal droner kunne sendes til hele Arktis. De skal kunne fly 100 nautiske mil eller mer for å droppe lettvekts redningsutstyr langt til havs i en krisesituasjon.

Hva slags droner man skal kunne velge til søk- og redningsoppdag, er noe av oppdraget som prosjektet i Andøy ønsker å utrede. Bildet er av tidligere testing av en drone ved Andøya flystasjon. 

Pluss

Det er noen av detaljene i rapporten «Forstudie VTOL UAS in Arktis 2030» som Utenriksdepartementet har fått fra Andøy kommune sammen med en søknad om penger til prosjektet. Målet er å utvikle teknologi og metoder for bruk av droner til overvåking, søk og redning i Arktis.