Utenriksdepartementet:

Konkrete planer om arktisk beredskapssenter på Andøya

Utenriksdepartementet avslører konkrete planer om opprettelsen av et hittil «hemmelig» søk-, rednings- og overvåkingssenter på Andøya, som kan få hele Arktis som operasjonsområde dersom det blir realisert.

Denne dronen blir testet på Andøya i høst, men har ingen direkte sammenheng med prosjektet hvor Andøy kommune nå søker midler fra Utenriksdepartementet  Foto: Andøya space center

Pluss

I en henvendelse fra næringssjef Brita Erlandsen i Andøy – som også leder SAMSKAP i kommunen – til seniorrådgiver Laila Ranheim Sakizcicegi i Utenriksdepartementet, går det fram at det arbeides for å etablere et søk- og redningssenter på Andøya. Senteret kan få hele Arktis som operasjonsområde. Og det er store droner som skal kunne utføre søk- og redningsoppdrag i hele Arktis fra Andøya flystasjon.