Små barnehager med høy voksentetthet drar opp snittet

Mens det i gjennomsnitt er 5,6 barn per voksen i Hadsel-barnehagene, er det for Innlandet og Strønstad færre enn halvparten.

investert: Innlandet barnehage har gjort investeringer det siste året, som denne hytta. Arkivfoto: Marit Bjørkheim. 

Pluss

Innlandet og Strandlandet (Strønstad) barnehager har totalt 11 barn. Tre på Strandlandet og åtte på Innlandet.