Laveste sykefravær på åtte år i Hadsel

– Vi jobber hele tiden med å fylle ledige stillinger, og det betyr mye for slitasjen på de ansatte, sier helse og omsorgssjef Marion Celius om de meget positive sykefraværstallene.

blir sett: - Jeg tror det er viktig at ansatte føler seg hørt og sett, og ser at det satses i tjenesten, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius. Illustrasjonsfoto 

Pluss

Sykefraværet i Hadsel går stadig nedover, og selv om det fremdeles er høyere enn hva administrasjonen ønsker, er det optimisme. Spesielt i helse- og omsorgsetaten. Der jobbes det med å få fylle stillingshull, tross harde kamper i rekrutteringskrigen mellom distriktene.