Ber politikerne komme på banen i ambulansesaken

Fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet etterlyser lokalpolitikerne engasjemnent i saken om ambulanseberedskap i Vesterålen.

Gjertrud Krokaa.  Foto: Norsk Sykepleierforbund

Pluss

VOL har intervjuet fylkesleder Gjertrud Krokaa i forbindelse med situasjonen for ambulansearbeiderne i Vesterålen, som har høyere sykefravær enn øvrige ambulansearbeidere i Nordlandsykehuset. Hun mener politikerne også må engasjere seg i saken.