Konkludert med ett brudd hittil i år

Fire mobbesaker fra Sortland hos Fylkesmannen

I år har Fylkesmannen fått inn fire henvendelser om mobbing, krenkelser og dårlig arbeidsmiljø ved skoler i Sortland kommune. Det har også kommet én henvendelse fra Hadsel og en fra Andøy.

Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix  Foto: NTB scanpix

Pluss

VOL har bedt om innsyn i disse henvendelsene, men fått avslag fordi mange av opplysningene er taushetsbelagt og det dreier seg om mindreårige elever. I stedet har Fylkesmannen gått med på å svare på en del spørsmål om henvendelsene de har fått.