Andøya Space Center AS:

Søker staten om kapital til oppskytingsbase

Andøya Space Center AS har forventninger til at de til våren vil søke staten om kapital til investeringer i en oppskytingsbase for små satellitter på Andøya.

Børvågen: Slik kan en satellittoppskytingsbase i Børvågen bli seende ut fra det nye rasteplassanlegget til Nasjonal turistveg i Børra. Ilustrasjon: Norconsult 

Pluss

Det bekrefter administrerende direktør Odd Roger Enoksen overfor VOL. De langt framskredne planene om en slik base vil bli presentert overfor myndighetene i april. I mellomtiden skal en studie rundt planene ferdigstilles. Etter det VOL erfarer, er det ikke usansannsynlig at Andøya Space Center AS vil konkludere med at det vil være lønnsomt å bygge en oppskytingsbase for små satellitter på Andøya.