Utviklingen av Storheia Arena frem mot Arctic Race:

– Det kommer garantert ingen bomstasjon til Storheia

– Allemannsretten vil som tidligere gjelde på den nye veien til Storheia og marka for øvrig. Det kommer garantert ingen bomstasjon for motorisert ferdsel oppover i dalen her.

  Foto: Arkivfoto

Pluss

Det sier nyvalgt leder for det nye veilaget som er opprettet for det nye Storheia Arena, Paul Arne Johansen på Melbu. Han er én av seks grunneiere som utgjør veilaget som skal ha kontroll med trafikken fra Husby til Storheia. I veilaget har han blant annet med seg bonden Tom Lund og Ap-politiker Finn Sture Hultgren.