Jubel på Kleiva - fylkeskommunen viderefører penger til oppussing:

Bygd 1954 - endelig får de oppgradert bad og kjøkken

I fylkesrådets budsjett for kommende år er det lagt inn 40 millioner kroner til oppgradering av bygningsmassen på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Blant annet skal internatene få splitter nye bad og kjøkkenet skal moderniseres.

Nils Ragnar Skjørsholm og Tove Mette Bjørkmo foran Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Skolen har også fått penger til fasadeutbedringer på hovedbygget.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Nyheten har allerede vært kjent en god stund på Kleiva, ettersom planlegginga av oppussingen ble iverksatt i år. Og at de første ti millionene av midlene ble satt av i budsjettet i fjor. Det forhindrer ikke at de er glade for at pengene er videreført, slik at oppussinga er sikret. Det er nemlig i 2019 arbeidet skal begynne, og det forplikter. At det er satt av penger til oppstart er dermed svært gledelig.