Nå planlagt oppstart 2023:

Demensboligene utsatt nok et år - politikerne ikke informert

Grunnet stor arbeidsbelastning på prosjektlederen i Plan- og utviklingsetaten på Sortland, har arbeidet med nye demensboliger på Sortland blitt forskjøvet i tid. Høyres Roar Wessel-Olsen reagerer på at politikerne ikke er informert.

Ved Lamarka er de nye demensboligene planlagt bygd. Her fra berfaring med helsesjef Sture Jacobsen.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Torsdag blir økonomiplanen for Sortland 2019-2022 lagt fram. I den vil det synliggjøres at de planlagte demensboligene på Sortland er utsatt.