Slik skal veien over Frøskelandsfjellet bli mer trafikksikker

Statens Vegvesen skal prosjektere tre tiltak som skal gjøre Fylkesvei 821 over Frøskelandsfjellet mer sikker.

Avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen.  Foto: Øivind Arvola

Pluss

Onsdag ble det klart at fylkesrådet legger inn 50 millioner kroner i budsjettet for oppgradering av fylkesvei 821 over Frøskelandsfjellet. Geir Jørgensen er avdelingsdirektør for avdeling vei Hålogaland i Statens Vegvesen. Han kan ikke gå i detalj på hva som skal gjøres, men kan skissere hvilke tiltak de 50 millionene skal brukes på.