Fylkesrådsleder Tomas Norvoll:

Forventer «ja» til dronesenter denne uka

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune forventer at statssekretærene som besøker Andøya fredag, skal si et «ja» til et nasjonalt dronesenter på øya.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Wikimedia Commons

Pluss

Fredag kommer statssekretær Audun Halvorsen fra Utenriksdepartementet, statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen fra Nærings.- og fiskeridepartementet til Andøya. Der skal de delta på den regionale nordområdekonferansen hvor det legges til rette for dialog mellom staten, de tre nordligste fylkeskommunene og Sametinget.