Utredning om skolestruktur klar

Vil opprette ny 1.-10.-skole på Hinnøya og legge ned småskolene

Utredninga om mulig ny skolestruktur på Sortland er klar. Anbefalinga er å sentralisere dagens skolestruktur, men samtidig opprette ny grunnskole på Hinnøya.

Sortlands rådmann Randi Gregersen.   Foto: Gaute Bergsli

Pluss

Fredag kom utredninga om ny skolestruktur, eller «Forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034», som rapporten formelt heter. Den skal først behandles i driftsutvalget, før den havner på bordet til formannskapet og så kommunestyret. Det er kommunestyret som skal gjøre et vedtak, så det er ikke sikkert vedtaket blir slik som rådmannen anbefaler i sin utredning.