Utvalget for trafikksikkerhet i Andøy:

Kommunen glemte de myke trafikantene

Trafikksikkerhetsutvalget i Andøy kommune, hvor Andøylistas John A. Helmersen er leder, mener at forholdet til myke trafikanter synes dårlig avklart i forslaget til planprogram for regulering og rassikring av veien mellom Andenes og Bleik.

Myke trafikkanter er ikke ivaretatt i forslag til planprogram for ny vei mellom Andenes og Bleik, mener utvalget for trafikksikkerhet i Andøy kommune. 

Pluss

Utvalget har som mandat oppfølging av trafikksikkerhetsplanen, skal gi innspill til gjennomføring av planen og den årlige revisjonen. Det skal utarbeide og oppdatere tiltaksliste til revidering av plan. Utvalget skal i tillegg være høringsinstans både i fylkessammenheng og i alle kommunale 
reguleringssaker som har med trafikale forhold å gjøre. Utvalget skal innhente innspill fra velforeningene og bygdeutvalgene og næringslivet når det gjelder behov og tiltak.