Solsvik med spørsmål til Nordlandssykehuset

– Hvilke tiltak gjennomføres for å opprettholde en forsvarlig ambulansetjeneste?

Andøyordfører Jonni Solsvik ber Nordlandssykehuset redegjøre for hva som gjøres for sikre en forsvarlig ambulansetjeneste i Andøy. – Jeg ber om snarlig tilbakemelding, skriver Solsvik i et brev.

AMBULANSE Andøyordfører Jonni Solsvik vil vite hva Nordlandssykehuset gjør for å sikre en forsvarlig ambulanseberedskap i Andøy.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

På grunn av personellmangel har det i perioder vært bare en av to ambulanser i drift i Andøy. Lørdag 3. november kunne det gått galt da en ett år gammel gutt fikk kramper og pustevansker. Da var den ene ambulansen i kommunen opptatt i annet oppdrag.