Naboer i høringsuttalelser til høringen om Brattåsen masseuttak:

– Steng Brattåsen masseuttak!

September i år ble detaljreguleringsplanen for Brattåsen masseuttak i Hadselhamn lagt ut på en seks ukers høring. Masseuttaket har vært omdiskutert i mange år, og høringsuttalelsene viser at beboerne i Hadselhamn ikke er blitt mer positive til det.

Beboerne i Hadselhamn er klare i sine høringsuttalelser til høringen av detaljreguleringsplanen for Brattåsen masseuttak - de ønsker at det stenges.  Foto: Arkivfoto. Harald Pedersen

Pluss

I fem høringsuttalelser til detaljreguleringsplanen, peker flere naboer på at arbeidet i masseuttaket fører til helseproblemer.